Kể từ tháng 9/2023: Người nhận lương hưu có thêm quyền lợi đặc biệt chưa từng có

Từ sau 14/8/2023, nhiều quy định mới liên quan đến lương hưu sẽ chính thức được áp dụng. Có 3 điểm nổi bật mà người hưu trí nhận lương hưu cần chú ý, đó là:

– Chi trả lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023.

– Áp dụng công thức tính tăng lương hưu mới cho đợt chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023.

– Lãnh thêm phần tiền chênh lệch do tăng lương hưu từ tháng 7/2023 mà chưa được nhận.

Về mức chi trả mới của lương hưu, cụ thể như sau:

Từ ngày 12/7/2023, BHXH Việt Nam đã gửi Công văn số 2122/BHXH-CSXH xin ý kiến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức chi trả chế độ cho những người được tăng lương hưu trợ cấp theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP từ ngày 14/8/2023 và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

Còn công văn 451/CSXH-HT thì nêu rõ, trong kỳ chi trả tháng 8, phía BHXH sẽ thanh toán lương hưu theo mức hưởng mới (cụ thể là từ ngày 14/8). Đồng thời phần tiền chênh lệch do tăng thêm lương hưu mà chưa lĩnh của tháng 7/2023 cũng sẽ được truy trả.

Cả hai khoản lương hưu lẫn tiền chênh lệch tháng 7 đều được chi trả cùng lúc. Người hưu trí hưởng lương hưu cần kiểm tra kỹ số tiền nhận được trước khi ký nhận.

Công thức tính lương hưu mới như thế nào?

Từ kỳ chi trả tháng 8/2023, lương hưu sẽ được xác định theo công thức tại Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLDDTBXH.

– Người đang nhận lương hưu trước ngày 1/7/2023 và đã được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 1/1/2022 thì được tăng 12,5% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6/2023 x 1,125.

– Người đang nhận lương hưu trước ngày 1/7/2023 mà chưa được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 1/1/2022 thì được tăng 20,8% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6/ 2023 x 1,208.

– Người có lương hưu dưới 2,7 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6 sau khi tăng 12,5% hoặc 20,8% + 300.000 đồng/tháng.

– Người có lương hưu từ 2,7 đến dưới 3 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu mới = 3 triệu đồng/tháng.

Tiền chênh lệch sẽ tính theo công thức nào?

Tiền chênh lệch sẽ tính theo công thức sau đây: Tiền chênh lệch chưa hưởng tháng 7/2023 = Mức hưởng lương hưu mới – Mức hưởng lương của tháng 7/2023 đã nhận trên thực tế.

Giấy tờ của xe bắt buộc gồm những giấy tờ nào? Thiếu 1 loại cũng bị phạt nặng