Từ tháng 9/2023: 8 đối tượng sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, người dân cần làm ngay 1 việc

Thông tư 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định 8 trường hợp bị thu hồi cà vẹt, biển số xe người dân cần lưu ý. Cụ thể như sau:

Thu hồi biển số xe là gì ?

Biển số xe, còn được gọi là biển kiểm soát hoặc bảng số xe (ở miền Nam Việt Nam hay gọi là “cà vẹt xe”), là một tấm kim loại hoặc tấm nhựa được gắn vào xe gắn máy hoặc ô tô nhằm mục đích chính thức nhận dạng. Trên biển số đăng ký xe, có in một mã nhận dạng đăng ký độc nhất xác nhận cho chiếc xe đó trong cơ sở dữ liệu của khu vực cấp biển số. Mã nhận dạng này có thể bao gồm các chữ cái và số, và có tính duy nhất trong cả quốc gia hoặc chỉ trong một bang hoặc tỉnh tùy theo quy định của cơ quan cấp biển số trong từng quốc gia hoặc khu vực. Quy định về mã nhận dạng xe có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc khu vực.

Empty

Thu hồi biển số xe là quá trình thu lại biển số xe đã được cấp phát trước đó của cơ quan có thẩm quyền. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà chủ sở hữu bị thu hồi biển số xe và quá trình thu hồi biển số xe thường đi kèm với việc cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan để đảm bảo tính chính xác và sắp xếp lại việc cấp phát biển số xe cho các xe khác.

Theo thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định rõ về việc cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Nổi bật, có 8 trường hợp bắt buộc sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe người dân cần lưu ý.

8 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe kể từ ngày 15/8/2023

lam-giay-to-xe-mat-bao-lau

+ Trường hợp 1: Xe hỏng, không sử dụng được và bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan

+ Trường hợp 2: Xe hết hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định pháp luật

+ Trường hợp 3: Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe

+ Trường hợp 4: Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc bị tiêu huỷ

+ Trường hợp 5: Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng đến Việt Nam

+ Trường hợp 6: Xe làm thủ tục đăng ký sang tên hoặc di chuyển

+ Trường hợp 7: Xe tháo máy, tháo khung để đăng ký cho xe khác

+ Trường hợp 8: Xe đã đăng ký nhưng sau đó phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về số máy, số khung bị cắt, hàn, đục đẽo, tẩy xoá hay cấp biển số không đúng theo quy trình, quy định của nhà nước

Có bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh từ ngày 15/8/2023 hay không ?

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Trái lại, trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số và chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Bên cạnh đó, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này, xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì các xe này sẽ vẫn được phép lưu thông trên đường như bình thường ngay cả khi cấp đổi, cấp lại biển số.

Empty

Lưu ý rằng: Xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu có mong muốn cấp sang biển số định danh hoặc chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của pháp luật thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.