4 tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023: Người dân cần biết tránh thiệt thòi

Trong năm 2023, khi sở hữu hoặc mua bán nhà đất, người dân cần chú ý có 4 tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ, ai cũng cần biết kẻo mất quyền lợi.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trang bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn…

Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên. Do mẫu này có trang bìa màu đỏ, nên người dân thường gọi là “sổ đỏ”.

11

Những tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ năm 2023

Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 và Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu và được ghi tại trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

Nhà ở.

Công trình xây dựng khác (công trình xây dựng không phải là nhà ở).

Rừng sản xuất là rừng trồng.

Cây lâu năm.

Điều kiện tài sản được chứng nhận quyền sở hữu

Đối với tài sản là nhà ở theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu.

Đối với công trình xây dựng không phải là nhà ở, thì theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở thì phải có các loại giấy tờ như: Giấy phép xây dựng, giấy tờ mua bán hoặc thừa kế hoặc tặng cho công trình xây dựng theo quy định pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực…

1

Đối với rừng sản xuất là rừng trồng, Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả để nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách và có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này thì được chứng nhận quyền sở hữu.

Còn đối với cây lâu năm, điều kiện tài sản được chứng nhận quyền sở hữu phải có các giấy tờ theo quy định tại Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.