Đề xuất năm 2024: 7 trường hợp này bị thu hồi nhà đất, sổ đỏ: Người dân nên biết sớm

Theo như Luật đất đai bổ sung sửa đổi thì rất có thể 7 trường hợp này sẽ bị thu hồi nhà đất, người dân nên biết sớm.

Khái niệm thu hồi đất là gì?

Thu hồi đất là hành động của cơ quan nhà nước nhằm thu hồi lại quyền sử dụng đất của người dân, cơ quan tổ chức vi phạm luật đất đai.

Khi nào thì Nhà nước sẽ thu hồi đất?
Theo quy định thì nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

– Trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

– Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

– Trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

– Trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

de xuat 7 truong hop bi thu hoi so do nam 2024

7 trường hợp đề xuất thu hồi đất theo Luật Đất đai như sau:

– Đất xây dựng cơ sở khám chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

– Đất xây dựng nhà khách của lực lượng vũ trang nhân dân.

– Đất đã được giao, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thì cũng sẽ bị thu hồi.

– Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn sửa đổi một số trường hợp thu hồi đất, đơn cử như sau:

– Khi thấy người sử dụng đất có hành động cố ý hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm.

(Hiện nay quy định: Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất)

– Những trường hợp đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao, cho thuê mà người được giao đất, thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai.

thu-hoi-dat

(Hiện nay quy định: Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho)

– Trường hợp đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng.

(Hiện nay quy định: Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục).

Như vậy nếu như theo luật đất đai hiện tại chỉ có 4 trường hợp bị thu hồi đất thì trong tương lai sẽ tăng lên là 7 trường hợp bị thu hồi đất, sổ đỏ. Nếu người dân nào nằm trong 1 trong 7 trường hợp trên đây thì nên lưu ý.