2 chữ cổ nhân răn dạy giúp ”xu cát tị hung” trong đối nhân xử thế, đảm bảo cuộc sống bình an

Làm việc thiện thì có vô cùng vô tận phương pháp nhưng chỉ cần có thể làm được chữ “nhường”, đạo lý xử thế cũng có trăm ngàn phương cách nhưng chỉ cần làm được chữ “kính” thì có thể giải quyết được hết thảy sự tình.

Nhường

Chữ nhường ở đây bao gồm hai ý nghĩa. Thứ nhất nhường chính là không tranh. Thứ hai, nhường còn có ý nghĩa tức là xả bỏ. Còn trọng tự hối, khái quát lại rằng: Người trước, mình sau thì được xem là nhường.

Trong công việc, trong cuộc sống, nếu một người có thể không tranh thì mọi sự đều tùy duyên, tự nhiên người ấy sẽ không còn tâm tính toán, so đo với người khác. Khi đó, họ lại càng không làm ra những việc lừa gạt người, những việc làm tổn hại đến người khác.

Xã hội này, mỗi người đều ít đi một phần tranh giành thì cuộc sống sẽ ít nhiều giảm đi những mâu thuẫn vì lục đục mà tranh giành. Khi đó xã hội cũng giảm đi những xung đột hại người hại cả mình.

cach-song-1-700x366

Khi một người không tranh, nếu có thể tiến thêm một bước nữa được xả bỏ, không chất nhất giữ được hết thảy thứ mình muốn. Thì chắc chắn người đó sẽ an yên mà vui vẻ giúp đỡ người khác, vì người khác mà phục vụ. Người như thế sẽ sinh ra dũng khí đi trợ giúp chính nghĩa. Trong quá trình đó, họ sẽ tự nhiên cũng hành thiện tích đức.

Bởi vậy, nếu một người có thể làm được nhường nhịn thì cũng có nghĩa là người ấy đã làm được mấu chốt của việc hành thiện. Vì thế, làm được chữ nhường thì trăm việc thiện đều có thể làm được. Như vậy cũng chính là vì bản thân và con cháu mà tích âm đức đắc phúc báo.

Kính

Chữ kính bao hàm cả 3 phương diện là kính người, kính mình và kính việc. Nếu có thể mang trong mình tâm thái kính trọng người khác thì mối quan hệ cũng sẽ sinh ra hòa khí hữu hảo. Người như vậy lúc nào cũng được yêu quý.

1438661799__la_3031-0755

Còn đối với sự việc, nếu một người có thể làm được chữ kính thì tự nhiên sẽ sinh ra ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Họ tự nhiên cũng sẽ làm một việc tận tâm tận sức, suy nghĩ chu toàn, chú ý cẩn thận.

Kiểu người này cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chuyện của bản thân hay chuyện của người khác thì cũng làm qua quýt cho xong.

Một người nếu thời thời khắc khắc đều kính trọng chính mình thì người ấy sẽ luôn có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Họ làm gì cũng suy xét trước sau, không làm những sự tình tổn hại phẩm đức của mình, bôi nhọ thanh danh của mình, cũng sẽ không được chăng hay chớ. Họ sẽ luôn nghiêm khắc với bản thân, không ngừng học tập, cố gắng tu dưỡng, nâng cao đạo đức của mình, cũng đồng thời nâng cao giá trị của bản thân.