Từ 15/8/2023: 6 trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương: Ai cũng nên biết kẻo mất quyền lợi

Theo quy định những trường hợp này dù nghỉ hưu trước tuổi thì vẫn được hưởng mức lương hưu tối đa, người dân nên biết kẻo thiệt thòi.

Theo quy định thì những người nghỉ hưu trước tuổi sẽ không nhận đủ lương hưu với mỗi năm về hưu tuổi người lao động sẽ bị trừ đi 2% lương hưu. Tuy nhiên, có 6 trường hợp dưới đây dù nghỉ hưu trước tuổi những vẫn được hưởng mức lương hưu tối đa. Đó là những ai hãy cùng tìm hiểu nhé!

6 trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng mức lương hưu tối đa

Trường hợp 1: Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp 2: Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021.

truong hop nghi huu truoc tuoi van huong luong toi da

Lưu ý: Đối với trường hợp 1 và 2 thì 02 nhóm đối tượng sau đây, tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

luonghu-16881221766472070412875

Trường hợp 3: Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Trường hợp 4: Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp 5: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014.

Trường hợp 6: Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 06 tháng thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.