Từ nay: Người dân mua bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được nhận 2 quyền lợi này, cao chưa từng có

Theo quy định từ nay người dân khi tham gia Bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt này.

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là loại hình bảo hiểm xe do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cung cấp cho người dân khi muốn điều khiển phương tiện là xe máy tham gia giao thông. Khi tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc chủ xe sẽ giảm tải được những gánh nặng về mặt kinh tế khi không may xảy ra tai nạn trong quá trình tham gia giao thông. Việc này giúp chủ xe có thể an tâm hơn và có ý nghĩa an sinh xã hội cao.

Từ ngay tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc, chủ xe được quyền lợi gì?

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ 06 tuổi).

Từ nay người dân tham gia bảo hiểm xe máy được hưởng quyền lợi như thế nào?Từ nay người dân tham gia bảo hiểm xe máy được hưởng quyền lợi như thế nào?

Như vậy, về bản chất, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên thứ ba – bên bị thiệt hại do tai nạn mà chủ xe cơ giới gây ra (những thiệt hại về xe máy và thân thể của chính bản thân chủ phương tiện – người mua bảo hiểm gây tai nạn sẽ không được bảo hiểm).

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản/01 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Quyền lợi khi người dân tham gia BH xe máy bắt buộcQuyền lợi khi người dân tham gia BH xe máy bắt buộc

– Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

– Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.