Ai không đáp ứng 1 điều kiện quan trọng này sẽ không được đăng ký xe năm 2023

Theo quy định của Pháp luật, nếu người dân không đáp ứng yêu cầu này sẽ không được đăng ký xe.

Thông tư 24/2023/TT-BCA bắt đầu được áp dụng từ ngày 15/8/2023 có nhiều điều mới. Trong đó, nổi bật là quy định chưa giải quyết đăng ký xe với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông mà không nộp phạt.

Cụ thể, theo khoản 15 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm giao thông thì được đăng ký xe theo quy định.

Như vậy, nếu không nộp phạt giao thông, người vi phạm sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký xe khác. Để được đăng ký xe theo quy định, chủ xe buộc phải nộp phạt vi phạm giao thông trước.

Theo cơ quan chức năng, với quy định này sẽ hạn chế được việc người vi phạm bỏ lại phương tiện hoặc bằng lái để không nộp phạt do mức phạt cao… Đồng thời, người vi phạm còn phải chịu mức phí bảo quản xe và bằng lái bị tịch thu trong thời gian vi phạm. Nên hiện này rất nhiều trường hợp sau khi bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện hay giấy tờ đã bỏ lại.

9

Đồng thời, Thông tư 24 quy định thủ tục đăng ký xe lần đầu như sau:

– Chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu.

– Nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.

– Cung cấp mã này cho cơ quan đăng ký xe, đưa xe đến đăng ký và nộp giấy tờ của xe, chủ xe.

– Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

+ Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

+ Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

+ Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

– Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh) hoặc nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp cấp lại theo biển số định danh) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.