Ai chưa đổi biển số xe cũ sang biển số định danh làm ngay 1 việc này, tránh bị CSGT phạt nặng

Thông tư 24 nêu rõ các trường hợp xác định biển số định danh đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 hoặc 5 số. Đến nay, ai chưa làm biển số xe định danh cần nhanh chóng thực hiện ngay 1 việc để tránh bị phạt.

Không đăng ký biển số xe định danh có bị phạt không?

Theo quy định tại Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

ien-so-dinh-danh-xe

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, xe đã đăng ký biển 05 số được định danh mặc định, còn xe loại 03 số, 04 số thì chỉ phải đổi biển số định danh nếu chủ xe có nhu cầu hoặc khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Do đó, xe đã đăng ký, được cấp biển số trước ngày 15/8/2023 không đổi biển số định danh sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên, với trường hợp chuyển quyền sở hữu thì cả chủ cũ và chủ mới đều  phải nghiêm túc thực hiện các thủ tục đăng ký xe để được cấp biển số định danh.

Theo điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ cũ phải làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe trong thời hạn 30 ngày, sau đó chủ mới phải tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe để được cấp biển số định danh.

Nếu quá thời hạn này thì chủ cũ và chủ mới của xe sẽ bị phạt hành chính như sau:

– Chủ cũ xe sẽ bị phạt lỗi “Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe” như sau:

+ Xe máy: Phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

+ Xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức.

(Điểm e, khoản 5 và c khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

– Chủ mới sẽ bị phạt lỗi “không làm thủ tục đăng ký sang tên xe” (thường được biết đến là lỗi “xe không chính chủ”) với mức phạt như sau:

+ Xe máy: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

+ Xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô.

(Điểm a, khoản 4 và l khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Người dân chưa đăng ký biển số định danh có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc.

Bước 1: Chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia > Bấm Nộp trực tuyến để kê khai thông tin Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu.

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin được yêu cầu theo hướng dẫn vào Tờ khai đăng ký xe > Sau khi hoàn tất khai báo, nhấn Nộp hồ sơ.

IMG_6543

Bước 3: Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn qua thư điện tử hoặc tin nhắn để làm thủ tục đăng ký xe.

Bước 4: Đến Phòng Cảnh sát giao thông > Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Bước 5: Ký và ghi rõ họ tên vào Giấy khai đăng ký xe, dán bản chà số máy, số khung của xe vào giấy.

Bước 6: Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe. Nếu có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua bưu điện thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 7: Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Đổi sang biển số định danh, người dân sẽ được hưởng 4 quyền lợi sau:

– Bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ để đăng ký cho xe khác.

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi, giữ lại trong thời hạn 05 năm để cấp cho chủ xe khi người này thực hiện thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

bien-so-dinh-danh

– Chuyển trụ sở, nơi cư trú sang từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó.

Trường hợp này chủ xe không phải đổi biển số xe nhưng phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe (theo khoản 8 Điều 3 và khoản 1 Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

– Xe biển 3 số hoặc 4 số được đổi sang biển số định danh khi chủ xe có nhu cầu (theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

– Chủ xe có biển số định danh không bị giới hạn số lượng xe sở hữu. Nếu đã có xe được cấp biển số xe định danh, thì các xe khác vẫn được đăng ký và cấp biển số mới tương ứng.