Từ 15/9: 2 trường hợp nhất định phải đi đổi đăng ký xe, nếu không muốn CSGT phạt nặng

Theo quy định của Bộ Công an thì những trường hợp dưới đây nhất định phải đi đổi lại đăng ký xe nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Các trường hợp chủ xe nhất định phải đi đổi giấy đăng ký xe

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe cần đi đổi giấy đăng ký xe trong các trường hợp sau đây:

– Cấp đổi chứng nhận đăng ký xe khi: Xe cải tạo

+Xe thay đổi màu sơn;

+Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen và ngược lại;

+Gia hạn chứng nhận đăng ký xe;

+Thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ);

+Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ.

dang ky xe

– Cấp lại chứng nhận đăng ký xe khi chứng nhận đăng ký xe bị mất

Trường hợp không đi đổi giấy đăng ký xe theo quy định, chủ phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể:

– Làm mất giấy đăng ký xe nhưng không đi đổi, khi tham gia giao thông sẽ bị phạt lỗi điều khiển xe không có giấy đăng ký xe.

Đối với ô tô sẽ có mức xử phạt:

+ Phạt từ 02 – 03 triệu đồng

+ Tước giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng

+ Tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe

(Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Đối với xe máy: Làm mất đăng ký xe không đi đổi sẽ phạt từ:

+ Phạt từ 800.000 – 01 triệu đồng

+ Tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe

(Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

cong an

Dùng giấy đăng ký xe đã hết hạn

 Đối với ô tô mức phạt là:

+ Phạt từ 02 – 03 triệu đồng

+ Tước giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng

(Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Đối với xe máy mức phạt là:

+ Phạt từ 800.000 – 01 triệu đồng

(Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Dùng giấy đăng ký xe bị tẩy xóa hoặc không đúng số khung, số máy

Đối với ô tô mức phạt là:

+ Phạt từ 04 – 06 triệu đồng

+ Tước giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng

+ Tịch giấy đăng ký xe

+ Tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe

(Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)

Đối với xe máy mức phạt là:

+ Phạt từ 800.000 – 01 triệu đồng

+ Tịch giấy đăng ký xe

+ Tịch thu phương tiện nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe

(Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP)